Nütrisyon Destek Birimi

NÜTRİSYON EKİBİ

 
KODU:KY.YD.100 YAYIN TARİHİ: OCAK 2016 REVİZYON NO: 02 REVİZYON TARİHİ: 30.01.2017 SAYFA NO: 1/1

 

 1. UYGULAMALAR

 

 Genel Esaslar

 • “Enteral Nutrisyon” ve “Total Parenteral Nutrisyon” öncesi “Doktor Direktifleri” alınır.
 • Enteral ve Total Parenteral Nutrisyon ihtiyacı servise yatan hastanın malnutrisyon değerlendirilmesinden sonra “Nutrisyon Destek Ekibi” tarafından belirlenir.
 • Parenteral nutrisyon için santral ven kateteri gerekir. Santral Ven kateterinin takılmadığı/takılamadığı durumlarda (IV) perifer yolu kullanılır.
 • Enteral nutrisyon için gastrointestinal traktus’a konulacak sonda gerekir.
 • Nutrisyon türü ve uygulama yolu ile ilgili hasta/hasta yakınlarına diyetisyen / doctor tarafından ayrıntılı bilgi verilir ve olası komplikasyonlar hakkında aydınlatılır.
 • Bu esaslar yenidoğan hastalar için geçerli değildir.Yenidoğan nutrisyon değerlendirme ve uygulamaları yenidoğan yoğun bakım standartları/prosedürleri doğrultusunda yapılır.

İşleyiş

 • Servis hemşiresi tarafından beslenme değerlendirmesi yapılır.
 • Hastanın nutrisyon durumu için “Subjektif Global Değerlendirme” yapılarak malnutrisyon araştırılır.

Malnutrisyon yok ise;

 • İleri bir işlem yapılmaz.

Yoğun bakım doktorları nutrisyon destek ekibi ile birlikte koordineli çalışır.

Nutrisyon Ekibinin Yapısı

Nutrisyon Ekibi;

 • Genel Yoğun Bakım Doktorları
 • Nutrisyon Hemşiresi
 • Diyetisyenler
 • Eczacılar ve
 • Nutrisyon Ekibine dönemsel katılacak olan 1 kat doktorundan oluşur.

Nutrisyon Ekibinin Görevleri

Hastaneye çeşitli patolojileri nedeniyle yatmış olan hastalarda malnütrisyon ya da malnütrisyon  riski tespit edildikten sonra bu hastalara nutrisyon planı oluşturmak, uygulamak, takibini yapmak ve nutrisyon desteğinin sonuçlarını incelemek ve etkinliğini devam ettirmektir.

 

 1. EKİBİN TOPLANMA SÜRESİ: 4 AYDA BİR
 2. EKİBDE YER ALAN KİŞİLER:

NO:

GÖREVİ/ÜNVANI ADI SOYADI

1.

Dahiliye Uzmanı Uzm Dr. Mehmet Raşit AYTE

2.

Eczacı Kafiye Kübra KARA

3.

Hemşire Yılmaz ÇİÇEK

4.

Kalite Yönetim Direktörü İlkay DURSUN

 

 

 

Hazırlayan

KALİTE YÖNETİM BİRİMİ

Kontrol Eden

KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ

Onaylayan

BAŞHEKİM

 

 

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://haskoydh.gov.tr/?page_id=541