Çalışanların Görüşlerinin Değerlendirmesi Ekibi

 

ÇALIŞAN SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

 
KODU: K.KY.YD:02 YAYIN TARİHİ: OCAK 2017 REVİZYON NO: 0 REVİZYON TARİHİ: SAYFA NO: 1/1

 

 1. KOMİTENİN GÖREV ALANI ASGARİ AŞAĞIDAKİ KONULARI KAPSAR:
 1. Çalışan personelin zarar görme risklerinin azaltılması
 2. Riskli alanlarda çalışanlara yönelik gerekli önlemlerin alınması
 3. Fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kalınma risklerinin azaltılması
 4. Kesici delici alet yaralanma risklerinin azaltılması
 5. Kan ve vücut sıvılarıyla bulaşma risklerinin azaltılması,
 6. Sağlık taramalarının yapılması,
 7. Çalışanlara çalışan güvenliği konuları ile ilgili eğitim

 

 1. KOMİTENİN TOPLANMA SÜRESİ: 3 AYDA BİR

 

 1. GEREKTİĞİNDE DÜZELTİCİ-ÖNLEYİCİ FAALİYETLER BAŞLATILIR:

 

 1. Düzeltici Faaliyet: Tespit edilen bir uygunsuzluğun sebebini veya diğer istenmeyen durumu yok etmek için yapılan faaliyet. Düzeltici faaliyet ise tekrar meydana gelmeyi  önlemek için yapılır.

 

 1. Önleyici Faaliyet: Potansiyel (olabilme olasılığı yüksek olan bir olay) bir uygunsuzluğun sebebinin veya diğer istenmeyen olabilecek durumların bertaraf edilmesi için yapılan  faaliyet. Önleyici faaliyet bir olumsuz olayın meydana gelmesini önlemek için yapılır.

 

 1. KOMİTEDE YER ALAN KİŞİLER:

 

 

NO: GÖREVİ/ÜNVANI ADI SOYADI
1. Tıbbi Hizmetler Yöneticisi Dr. Necdet ÖZCAN
2. Kalite Yönetim Direktörü Nurten ZURLU
3. Eğitim Sorumlusu İlkay DURSUN
4. Enfeksiyon Hemşiresi Tuba ÇİÇEK

 

 

 

 

Hazırlayan

KALİTE YÖNETİM BİRİMİ

Kontrol Eden

KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ

 

Onaylayan

BAŞHEKİM

 

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://haskoydh.gov.tr/?page_id=529