Bina Tur Ekibi

BİNA TURU EKİBİ

 
KODU: K.KY.YD:5 YAYIN TARİHİ: OCAK 2017 REVİZYON NO: 0 REVİZYON TARİHİ: SAYFA NO: 1/1

 

1.Bina Tur Ekibi:

Hastane bünyesinde; fiziksel durum, tesis güvenliği ve yönetimi, işleyiş ile ilgili aksaklıkların tespiti, hasta ve çalışan memnuniyeti ve diğer hususlara dair sorunların yerinde tespiti ve gerekli iyileştirmelerin yapılabilmesi için bina turları yapılır. Bina turlarında hastanedeki fiziksel durum ve işleyiş ile ilgili aksaklıklar tespit edilir.

 

2.Bina Turu Talimatı doğrultusunda çalışır. Talimat:

  1. a) 3 Ayda bir her ayın ilk haftası bina turu yapılır.
  2. b) Bina turuna katılacak kişiler olmadığında yerine vekâlet edecek kişiler ile bina turu yapılır.
  3. c) Bina turunun yapılacağı tarih, bir gün öncesinde kalite yönetim direktörü tarafından bina turu

ekibine bildirilir.

  1. d) Bina turu esnasında fiziksel durum ve işleyiş ile ilgili aksaklıklar tespit edilir.
  2. e) Tespit edilen aksaklıklara yönelik düzeltici/önleyici faaliyet başlatılır.
  3. f) Bina turu esnasında bina turu kayıt formu doldurularak tespit edilen aksaklıklar, başlatılan

düzeltici/önleyici faaliyetler kayıt altına alınır.

 

3.Çalışma Usul ve Esasları:

Ekip üyeleri HKS çerçevesinde, Tesis Güvenliği Komitesi ve Kalite Yönetim Birimi ile koordine olarak çalışmalarını yürütür. Bina turları en az üç ayda bir yapılmalıdır. Ancak ekip aksaklıkların düzeltilmesi ve takibi için daha sık aralıklarla toplanabilir.  Gerektiğinde hastane yöneticileri ve diğer hastane çalışanları toplantıya davet edilebilir.

Toplantılar gerçekleştirilir.  Toplantı Tutanak Formu ile toplantı kararları kayıt altına alınır.

Kararın bir örneği Kalite Yönetim Birimine ve üst yönetime gönderilir

 

  1. Komitede Yer Alan Kişiler:

 

NO: GÖREVİ/ÜNVANI ADI SOYADI
1. Tibbi Hizmetler Yöneticisi Dr. Necdet ÖZCAN
2. İdari Hizmetler Yöneticisi Haşim DEMİR
3. Kalite Yönetim Direktörü Nurten ZURLU
4. Teknik İşler Sorumlusu Kemal ORAK

 

 

 

 

Hazırlayan

KALİTE YÖNETİM BİRİMİ

Kontrol Eden

KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ

 

Onaylayan

BAŞHEKİM

 

 

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://haskoydh.gov.tr/?page_id=524