Pembe Kod Ekibi

 

PEMBE KOD YÖNETİM EKİBİ GÖREV TANIMI

 
KODU: K.KY.YD:8 YAYIN TARİHİ: OCAK 2017 REVİZYON NO: 0 REVİZYON TARİHİ: – – SAYFA NO: 1/1

 

 1. Pembe Kod Sorumluları Ekibi:

Hastanede servislerde tedavi için bulunan yeni doğan / bebek / çocuk kaçırılması veya

kaybolması durumlarına karşı önlem almak ve bebek güvenliğini sağlamaktan sorumludur.

Ekip; İdari ve hemşirelik hizmetleri yöneticilerinden birer temsilci, teknik servis elemanı,

güvenlik amiri ve pediatri servis hemşiresinden oluşur.

 1. Pembe Kod Ekibinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları:  :
 • Uyarı sisteminin ( duruma en kısa sürede müdahalenin sağlanmasına yönelik) oluşturulmasını sağlamak,
 • Pembe kod ile ilgili tatbikat ve eğitimlerin organizasyonu yapmak,
 • Pembe kod uygulamasına yönelik olarak her dönem tatbikat yapılmasını sağlamak,
 •  Pembe kod ile ilgili yazılı düzenlemeleri yapmak,
 • Pembe kod uygulamaları ile ilgili kayıtların tutulmasını sağlamak,
 • Çalışanlara pembe kod ile ilgili eğitim vermek.
 • Gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyet başlatmak.
 1. Çalışma Usul ve Esasları:

Ekip üyeleri HKS çerçevesinde, Kalite Yönetim Birimi ile koordine olarak çalışmalarını

yürütür.  Ekip her ayın ilk haftası toplanarak yapılan pembe kod çağrılarını ve vaka

bildirimlerini görüşür. Gerektiğinde hastane yöneticileri ve diğer hastane çalışanları

toplantıya davet edilebilir. Toplantılar gerçekleştirilir. Toplantı tutanak formu ile toplantı

kararları kayıt altına alınır. Kararın bir örneği Kalite Yönetim Birimine ve üst yönetime

gönderilir.

 1. Komite Yer Alan Kişiler:

 

ANA BİNA EKİBİ

NO: GÖREVİ/ÜNVANI ADI SOYADI
 1. İdari Hizmetler Yöneticisi Haşim DEMİR
 2. Sağlık Bakım Hizmetleri Yöneticisi Nurten ZURLU
 3. Servis Sorumlu Hemşiresi Hatice DANIŞMAN
 4. Güvenlik Sorumlusu M. Nesim GÖK

 

 

 

Hazırlayan

KALİTE YÖNETİM BİRİMİ

Kontrol Eden

KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ

Onaylayan

BAŞHEKİM

 

 

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://haskoydh.gov.tr/?page_id=478