Mavi Kod Ekibi

 

 

MAVİ KOD YÖNETİM EKİBİ GÖREV TANIMI

KODU: K.KY.YD:7 YAYIN TARİHİ: OCAK 2017 REVİZYON NO: 0 REVİZYON TARİHİ: – – SAYFA NO: 1/1

 

1.GÖREV ve YETKİLERİ

 1. Kalite Yönetim Direktörünün teklifi ile Hastane Yöneticisi tarafından görevlendirilir.
 2. Komite teşekkülü şu şekilde olmalıdır;
 • 1 Tıbbi Hizmetler Yöneticisi
 • 1 İdari Hizmetler Yöneticisi
 • 1 Hemşirelik Hizmetleri Yöneticisi
 1. Mavi kod çalışmalarının düzeninden ve işleyişinden sorumludur.
 2. Mavi kod ile ilgili eğitim ve tatbikatların organizasyonlarını yapar.
 3. Her dönem için en az bir kere tatbikat yapılmasından sorumludur.
 4. Yapılan tatbikatla ilgili kayıtların düzenlenmesinden ve saklanmasından sorumludur.
 5. Gerektiğinde düzeltici ve önleyici faaliyetleri başlatır.
 6. Her vardiya dönemi için Hizmet Kalite Standartlarına göre Mavi kod ekiplerini belirler ve gerek gördüğü anlarda denetler.
 7. Mavi Kod ekiplerinin CPR eğitimlerinin düzenli olarak verilmesini sağlar.
 8. Acil müdahale setinin miat ve kritik stok seviyelerinin takibini sağlar.
 9. Çalışanlara Mavi Kod eğitimi verilmesini sağlar.
 10. Kalite Birimi ile koordineli çalışır.
 11. Her ay sanal ortamda bulunan Mavi Kod Olayları ile Mavi Kod Olay Bildirim Formlarını karşılaştırır ve analiz raporunu Kalite Birimi’ne teslim eder.
 12. Tüm çalışmalarını Hizmet Kalite Standartlarına göre yapar.
 1. Yaptıkları çalışmaların (form, sunu, makale) birer örneğini mutlaka Kalite Yönetim Birimine teslim eder.

 

 

 1. KOMİTEDE YER ALAN KİŞİLER:

 

ANA BİNA EKİBİ

NO: GÖREVİ/ÜNVANI ADI SOYADI

 1.

Tıbbi Hizmetler Yöneticisi Dr. Necdet ÖZCAN
 2. Sağlık Bakım Hizmetler Yöneticisi Nurten ZURLU
 3. İdari Hizmetler Yöneticisi Haşim DEMİR
 4. Dahili Branş Uzmanı Uzm. Dr. M. Raşit AYTE

 

 

 

 

 

 

Hazırlayan

KALİTE YÖNETİM BİRİMİ

Kontrol Eden

KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ

Onaylayan

BAŞHEKİM

 

 

 

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://haskoydh.gov.tr/?page_id=475