Beyaz Kod Ekibi

 

BEYAZ KOD YÖNETİM EKİBİ GÖREV TANIMI

KODU: K.KY.YD:9 YAYIN TARİHİ: OCAK 2017 REVİZYON NO: 0 REVİZYON TARİHİ: – – SAYFA NO: 1/1

 

 1. Beyaz Kod Sorumluları Ekibi:

 

Hastane çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesini sağlamaktan sorumludur.

Ekip; Tıbbi, idari ve hemşirelik hizmetleri yöneticilerinden bir temsilci

ve güvenlik amirinden oluşur.

 

 1. Beyaz Kod Ekibinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları:  :

 

 • Uyarı sisteminin ( duruma en kısa sürede müdahalenin sağlanmasına yönelik)  oluşturulmasını sağlamak,
 •  Beyaz kod ile ilgili tatbikat ve eğitimlerin organizasyonu yapmak,
 •  Beyaz kod uygulamasına yönelik olarak her dönem tatbikat yapılmasını sağlamak,
 •  Beyaz kod ile ilgili yazılı düzenlemeleri yapmak,
 • Beyaz kod uygulamaları ile ilgili kayıtların tutulmasını sağlamak,
 • Çalışanlara beyaz kod ile ilgili eğitim vermek.
 • Olaya maruz kalan çalışanlara gerekli desteğin verilmesini sağlamak,
 • Gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyet başlatmak.
 1. Çalışma Usul ve Esasları:

Ekip üyeleri HKS çerçevesinde, Kalite Yönetim Birimi ile koordine olarak çalışmalarını yürütür.

Ekip her ayın ilk haftası toplanarak yapılan beyaz kod çağrılarını ve vaka bildirimlerini görüşür.

Gerektiğinde hastane yöneticileri ve diğer hastane çalışanları toplantıya davet edilebilir.

Toplantılar gerçekleştirilir. Toplantı Tutanak Formu ile toplantı kararları kayıt altına alınır.

Kararın bir örneği Kalite Yönetim Birimine ve üst yönetime gönderilir.

 

 1.   Komite Yer Alan Kişiler:

 

ANA BİNA EKİBİ

NO: GÖREVİ/UNVANI ADI SOYADI
1. İdari Hizmetler Yöneticisi Haşim DEMİR
2. Kalite Yönetim Direktörü Nurten ZURLU
3. Hemşire İlkay DURSUN
4. Güvenlik Sorumlusu Nesim GÖK

 

Hazırlayan:

Kalite Yönetim Birimi

Kontrol Eden:

Kalite Yönetim Direktörü

Onaylayan:

Başhekim

1 / 1

 

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://haskoydh.gov.tr/?page_id=472