Antibiyotik Kontrol Ekibi

ANTİBİYOTİK KONTROL EKİBİ

KODU: K.KY.YD:14 YAYIN TARİHİ: OCAK 2017 REVİZYON NO: 0 REVİZYON TARİHİ:

SAYFA NO: 1/1

 

 

  

1.Antibiyotik Kontrol Ekibinde,

Tıbbi Hizmetler Yöneticisi, Dahili Branş Uzmanı,  Eczacı’ dan oluşur.

 

2.Antibiyotik kontrol kurulu Görev ve yetkileri:

  •  Antibiyotik kullanım kurallarını belirlemek.
  •  Hekimlere yönelik doğru antibiyotik kullanım politikalarını içeren el kitaplarını hazırlamak, eğitim toplantıları düzenlemek.
  •  Kısıtlı antibiyotik raporlama sistemini uygulamak.
  •  MO antibiyotiklere direnç durumunu sürekli takip etmek ve kliniklere duyurmak üzere EKK sunmak.
  •  Hastane eczanesine alınması gereken antibiyotiklerin çeşit ve miktarlarını hesaplamak ve EKK ya sunmak.
  •  Antibiyotik reçetelerinin yazılmalarına ilişkin detaylı prosedürler hazırlamak ve denetlemek.
  •  Cerrahi kliniklerle birlikte profilaktik antibiyotik kullanım protokollerini belirleyip EKK ya sunmak

 

3.KOMİTEDE YER ALAN KİŞİLER:

 

NO GÖREVİ/ÜNVANI ADI SOYADI
1 Tıbbi Hizmetler Yöneticisi Dr. Necdet ÖZCAN
2 Dahili Branş Uzmanı Uzm. Dr. M. Raşit AYTE
3 Acil Birim Sorumlusu Dr. Onur TAV
4 Hemşire İlkay DURSUN

 

 

 

 

 

 

 

 

Hazırlayan

KALİTE YÖNETİM BİRİMİ

Kontrol Eden

KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ

Onaylayan

BAŞHEKİM

 

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://haskoydh.gov.tr/?page_id=463