Akılcı İlaç Kullanımı

 

 

İLAÇ YÖNETİM  EKİBİ

 
KODU: K.KY.YD18 YAYIN TARİHİ: OCAK 2017 REVİZYON NO: 0 REVİZYON TARİHİ: SAYFA NO: 1/1

 

 1. EKİBİN GÖREV ALANI ASGARİ AŞAĞIDAKİ KONULARI KAPSAR:
 • İlaçla ilgili tüm süreçlerin düzenlenmesi ve denetimi
 • Gereksiz İlaç Kullanımın Engellenmesi
 • Antibiyotik Kullanımının Kontrol Altında Olması
 • Proflaksi’yi Etkin Gerçekleştirmek
 • İlaç Yan Etkileriyle İlgili Önlemler
 • Hasta Ve Yakınlarının Akılcı İlaç Kullanımı Konusunda Eğitimi
 • Güvenli İlaç Uygulamalarının Etkinliği
 • Hastane formüllerinin hazırlanması

 

 1. EKİBİN TOPLANMA SÜRESİ: 4 AYDA BİR

 

 1. GEREKTİĞİNDE DÜZELTİCİ-ÖNLEYİCİ FAALİYETLER BAŞLATILIR:

 

 1. Düzeltici Faaliyet: Tespit edilen bir uygunsuzluğun sebebini veya diğer istenmeyen durumu yok etmek için yapılan faaliyet. Düzeltici faaliyet ise tekrar meydana gelmeyi önlemek için yapılır.

 

 1. Önleyici Faaliyet: Potansiyel (olabilme olasılığı yüksek olan bir olay) bir uygunsuzluğun sebebinin veya diğer istenmeyen olabilecek durumların bertaraf edilmesi için yapılan faaliyet.         Önleyici faaliyet bir olumsuz olayın meydana gelmesini önlemek için yapılır.

 

 1. EKİPTE YER ALAN KİŞİLER:

           

NO GÖREVİ/ÜNVANI ADI SOYADI
1 Tıbbi Hizmetler Yöneticisi Dr. Necdet ÖZCAN
2 Dahili Branş Uzmanı Uzm. Dr. M. Raşit AYTE
3 Acil Birim Sorumlusu Dr. Onur TAV
4 Kalite Direktörü Nurten ZURLU
5 Eczane Sorumlusu Kafiye Kübra KARA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hazırlayan

KALİTE YÖNETİM BİRİMİ

Kontrol Eden

KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ

 

Onaylayan

BAŞHEKİM

 

 

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://haskoydh.gov.tr/?page_id=458